"Den är fantastisk! Den har satt stopp för alla ovälkomna myror. Det har varit en inmarsch i mitt kök utan like och jag har sagt många fula ord. Så kom myrellen in i mit liv och jag fick äntligen ordning på myrorna. Jag fyller myrellen med lite gott käk och det är honung som gäller."
- Käthie Henrikson
Om Svartmyran

Svartmyran, Trädgårdsmyran, Svart Tuvmyra eller "Lasius ni`ger" är en liten 3-5 mm mycket vanlig myra med svartbrunt huvud och bakkropp och lite ljusare mellankropp. Drottningen är betydligt större, 8-9 mm lång.

Myrorna trivs i öppna, friska och torra marker i trädgårdar och odlade marker. De bygger bon under stenar, i grästuvor, stubbar och ihåliga stammar.

Ett samhälle av svartmyror består av drottning och arbetare. Svartmyrorna övervintrar på frostfritt djup i marken. Hela vintern ligger de i dvala och är inaktiva så länge temperaturen är låg. När vårsolen lyser vaknar de till liv och skickar ut arbetare på jakt efter årets första föda.

Svartmyrans viktigaste föda är honungsdagg, som den mjölkar ur bladlöss, men också växtsafter, pollen samt döda eller levande insekter och spindeldjur.

Hittar myrorna något att äta lägger de ut doftspår för att andra myror ska hitta födan. Svartmyran kommunicera via beröring med antennerna. Råder det brist på mat i naturen söker de sig in i bostäder. Träffar de på "sött avfall" i bostaden finns det risk att stora mängder myror tar sig in. Normalt är svartmyrans jakt på föda mest aktiv under vårmånaderna och avtar längre fram på sommaren då tillgång på föda utomhus är större.

Myrorna hör hemma i naturen där de har en viktig funktion i kretsloppet och där de omvandlar eller bryter ner biologiskt material för återanvändning. De är också duktiga pollinerare.


För mer information om svartmyran se:
Myrresumé 1, 2, 3
Växternas bästa vän