"Den är fantastisk! Den har satt stopp för alla ovälkomna myror. Det har varit en inmarsch i mitt kök utan like och jag har sagt många fula ord. Så kom myrellen in i mit liv och jag fick äntligen ordning på myrorna. Jag fyller myrellen med lite gott käk och det är honung som gäller."
- Käthie Henrikson
Biologisk bekämpning

Genom innovationen myrellen och närvaron av svartmyrorna erhålls ett effektivt skydd och en barriär mot hästmyror och termiter. Både hästmyror och termiter är rädda för svartmyror, även om dessa är i mindre antal.

Ett slags biologisk bekämpning av myror som är både giftfri och miljövänlig. Enligt våra försäkringsbolag ställer hästmyror och termiter varje år till med omfattande skador på byggnader vilka kostar försäkringstagare och samhälle mycket pengar och förorsakar stort obehag.