"Jag har använt myrellen ett antal år och finner den utmärkt för bekämpning av svartmyror på ett skonsamt sätt, och slipper då använda mig av giftiga kemikalier. Så den skonar inte bara myrorna i min trädgård utan även miljön och det är ju positivt!"
- Jörgen Zedren, Vassmolösa
Biologisk bekämpning

Genom innovationen myrellen och närvaron av svartmyrorna erhålls ett effektivt skydd och en barriär mot hästmyror och termiter. Både hästmyror och termiter är rädda för svartmyror, även om dessa är i mindre antal.

Ett slags biologisk bekämpning av myror som är både giftfri och miljövänlig. Enligt våra försäkringsbolag ställer hästmyror och termiter varje år till med omfattande skador på byggnader vilka kostar försäkringstagare och samhälle mycket pengar och förorsakar stort obehag.