"Då jag har katt hemma vill jag inte använda gift eftersom Ossian då kan få i sig detta, något som jag vill undvika. Med myrellen kan jag hålla myrorna borta från oss på ett effektivt och miljövänligt sätt."
- Sofia Erlandsson, Sollentuna
Biologisk bekämpning

Genom innovationen myrellen och närvaron av svartmyrorna erhålls ett effektivt skydd och en barriär mot hästmyror och termiter. Både hästmyror och termiter är rädda för svartmyror, även om dessa är i mindre antal.

Ett slags biologisk bekämpning av myror som är både giftfri och miljövänlig. Enligt våra försäkringsbolag ställer hästmyror och termiter varje år till med omfattande skador på byggnader vilka kostar försäkringstagare och samhälle mycket pengar och förorsakar stort obehag.