"Då jag har katt hemma vill jag inte använda gift eftersom Ossian då kan få i sig detta, något som jag vill undvika. Med myrellen kan jag hålla myrorna borta från oss på ett effektivt och miljövänligt sätt."
- Sofia Erlandsson, Sollentuna
Kontakt

Kontakta oss gärna för frågor och synpunkter.

E-post: kjell.hall41@gmail.com

 

En investering för framtiden - Europeiska Unionen