"Då jag har katt hemma vill jag inte använda gift eftersom Ossian då kan få i sig detta, något som jag vill undvika. Med myrellen kan jag hålla myrorna borta från oss på ett effektivt och miljövänligt sätt."
- Sofia Erlandsson, Sollentuna
Historia

Redan i samband med företagets start i byggbranschen uppmärksammade innovatören Kjell Hall problemet med myror i villor och andra byggnader. När samma problem sedan uppstod hemma hos Kjell under 90-talet blev måttet rågat och han beslöt sig för att finna en lösning på problemet med myrinvasion i bostäder.

Så började uppfinningen myrellen ta form. Men mycket arbete återstod innan den var färdig att presenteras för kunder och marknaden. Utveckling och tester av myrellen har pågått under flera år och produkten provlanserades under 2007.

Produkten bygger på entomologiska studier av myror som visar att samhällen av svartmyror är fientliga till andra myrsamhällen.

Myran gör stor nytta i naturen och i våra trädgårdar genom att ta skadeinsekter, pollinera fruktträd, lufta och luckra upp jorden på liknande sätt som daggmasken.

Myrellen har blivit mycket väl mottagen av de kunder som prövat den giftfria metoden mot myror och innovatören har fått många tackbrev från nöjda användare.