"Då jag har katt hemma vill jag inte använda gift eftersom Ossian då kan få i sig detta, något som jag vill undvika. Med myrellen kan jag hålla myrorna borta från oss på ett effektivt och miljövänligt sätt."
- Sofia Erlandsson, Sollentuna
Om Myrellen

Myrellen är en produkt som utvecklats utifrån ekologisk grund och är ett biologiskt skydd mot myror i bostäder. Under några vårveckor och försommaren är myrorna på jakt efter nödvändig föda innan djur- och växtriket förser dem.

Myrellen laddas med honung eller annat sött, dock inte ren sirap, det blir för kladdigt och det är risk att myrorna fastnar! Stryk ett tunt lager av lockbetet i bottens fyra fack. Det transparanta locket låses sedan vid botten med den lilla låspluggen. Placera en eller flera myreller på skuggig plats i anslutning till myrvägar och myrhål kring bostaden, gärna tillsammans med lite vatten och du får ett effektivt och miljövänligt skydd mot myrproblem. Myrellen kan användas år efter år och är återvinningsbar.

Myrellen är det miljövänliga alternativet till övriga giftbaserade produkter för bekämpning och skydd mot myrinvasion i hemmet.

Den är snäll mot natur och miljön. Våra barn och husdjur löper ingen risk att skadas av några gifter. Myrellen tillverkas av återvinningsbar plast och kan användas år efter år som myrskydd. Placera den på en skuggig plats kring bostaden eller andra byggnader så uppnås det bästa resultatet.

Myrellen detaljer

Förpackningen
Beredning av Myrellen