"Då jag har katt hemma vill jag inte använda gift eftersom Ossian då kan få i sig detta, något som jag vill undvika. Med myrellen kan jag hålla myrorna borta från oss på ett effektivt och miljövänligt sätt."
- Sofia Erlandsson, Sollentuna
Miljö & Gifter

Gifter som används vid bekämpning av skadedjur sprids till andra djur och växter med vårt grundvatten eller via dräneringsledningar och dagvattenledningar till sjöar med fisk och annan biologisk mångfald. Här finns det skydd och ett välfyllt skafferi av växter och smådjur. Dessa platser är viktiga för reproduktion. Vattenlevande organismer och fisk är särskilt hotade av dessa gifter.

Skadebekämpande företag framhåller ofta att giftet i deras produkter orsakar skada på vattenlevande organismer och fisk och skadar vattenmiljön.

Myrellen är framtagen som det enda giftfria skyddet mot myror och för att värna om vår natur och miljö!

Inte kul att vara fisk nu för tiden