"Härmed vill jag förtydliga vårt positiva uttalande gällande föregående års försäljning av matbordet myrellen. Produkten som levererades med ett speciellt framtaget skyltställ visade sig vara lättsåld. Bifogat säljmaterial gör kunden intresserad av det nya sättet att mota Olle i grind. Dvs. den miljövänliga metoden att mata myror utomhus och därmed slipper vi de hungriga småkrypen inomhus. Utifrån föregående års försäljning kommer vi att fortsätta att ha kvar myrellen i vårt produktsortiment."
- Håkan Andersson, Målafärg, Färjestaden
Miljö & Gifter

Gifter som används vid bekämpning av skadedjur sprids till andra djur och växter med vårt grundvatten eller via dräneringsledningar och dagvattenledningar till sjöar med fisk och annan biologisk mångfald. Här finns det skydd och ett välfyllt skafferi av växter och smådjur. Dessa platser är viktiga för reproduktion. Vattenlevande organismer och fisk är särskilt hotade av dessa gifter.

Skadebekämpande företag framhåller ofta att giftet i deras produkter orsakar skada på vattenlevande organismer och fisk och skadar vattenmiljön.

Myrellen är framtagen som det enda giftfria skyddet mot myror och för att värna om vår natur och miljö!

Inte kul att vara fisk nu för tiden