"Då jag har katt hemma vill jag inte använda gift eftersom Ossian då kan få i sig detta, något som jag vill undvika. Med myrellen kan jag hålla myrorna borta från oss på ett effektivt och miljövänligt sätt."
- Sofia Erlandsson, Sollentuna
Tips & Råd

När temperaturen ute är lägre än + 7-8 grader C ska man låta svartmyrorna få komma inomhus genom ett ställe där det är lätt för dem att komma in. Placera myrellen bekvämt för er själva och för myrorna. På så sätt begränsas deras rörelsefrihet och de finns endast på ett ställe i ert kök!

Det är faktiskt riktigt trevligt att ha dessa idoga djur som gäster. Det är som att ha andra husdjur som t.ex. katt eller hund under några veckor!

Myrellen inomhus