"Härmed vill jag förtydliga vårt positiva uttalande gällande föregående års försäljning av matbordet myrellen. Produkten som levererades med ett speciellt framtaget skyltställ visade sig vara lättsåld. Bifogat säljmaterial gör kunden intresserad av det nya sättet att mota Olle i grind. Dvs. den miljövänliga metoden att mata myror utomhus och därmed slipper vi de hungriga småkrypen inomhus. Utifrån föregående års försäljning kommer vi att fortsätta att ha kvar myrellen i vårt produktsortiment."
- Håkan Andersson, Målafärg, Färjestaden
Tips & Råd

När temperaturen ute är lägre än + 7-8 grader C ska man låta svartmyrorna få komma inomhus genom ett ställe där det är lätt för dem att komma in. Placera myrellen bekvämt för er själva och för myrorna. På så sätt begränsas deras rörelsefrihet och de finns endast på ett ställe i ert kök!

Det är faktiskt riktigt trevligt att ha dessa idoga djur som gäster. Det är som att ha andra husdjur som t.ex. katt eller hund under några veckor!

Myrellen inomhus